Eszkola

Wzór na równanie charakterystyki grzejnikowej wzór

Równanie charakterystyki grzejnikowej - wzór

Równanie charakterystyki grzejnikowej wyrażone jest wzorem:

\(\dot Q_g=C\cdot A_g\cdot \Delta t_g^{1+m}\cdot \dot m^a\)

gdzie:

\(\dot Q_g\) - aktualna moc cieplna grzejnika \([W]\),

\(C\), \(m\), \(a\) - współczynniki charakterystyki grzejnika,

\(A_g\) - powierzchnia ogrzewalna grzejnika \([m^2]\),

\(\Delta t_g\) - różnica temperatur czynnika grzejnego i powietrza w pomieszczeniu \([^oC]\),

\(\dot m\) - strumień masy wody przepływająvcej przez grzejnik \([\cfrac{kg}{h}]\).Wzór na równanie charakterystyki grzejnikowej - jak stosować w praktyce?

5-4 =