Eszkola

Wzór na sprawność paleniska wzór

Wzór na sprawność paleniska ma postać:

\(\eta_p=\cfrac{cp(t_1-t_0)}{m_{p.wl}Q_p}\)

gdzie:

\(\eta_p\) - sprawność paleniska \([-]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(Q_p\) - wartość opałowa paliwa \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(m_{p.wl}\) - zużycie właściwe paliwa na 1 kg suchego gazu \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(t_0\) - temperatura początkowa \([K]\),

\(t_1\) - temperatura końcowa\([K]\).Wzór na sprawność paleniska - jak stosować w praktyce?

2×2 =