Eszkola

Wzór na siłę ciągu kominowego wzór

Wzór na siłę ciągu kominowego ma postać:

\(\Delta p_h=h\cdot\left(\rho_e-\rho_{sp}\right)\cdot g\)

gdzie:

\(\Delta p_h\) - siła ciągu kominowego \([Pa]\),

\(h\) - wysokość komina \([m]\),

\(\rho_e\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_{sp}\) - gęstość spalin \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).

Wzór na siłę ciągu kominowego - jak stosować w praktyce?

7-1 =