Eszkola

Wzór Sander'a wzór

Wzór Sander'a ma postać:

\(A=\cfrac{a\cdot Q}{\sqrt{h}}\)

gdzie:

\(A\) - przekrój komina \([cm^2]\),

\(Q\) - moc kotła \([kW]\),

\(h\) - wysokość komina \([m]\),

\(a\) - współczynnik zależny od charakteru komina i rodzaju paliwa (dla komina przy ścianie zewnętrznej a=0,035, dla komina dla kotłów olejowych i gazowych a=0,015, dla komina dla kotłów gazowych o mocy ≤35 kW a=0,02) \([-]\).Wzór Sander'a - jak stosować w praktyce?

2×3 =