Eszkola

Wzór na obliczeniową wydajność pompy wzór

Wzór na obliczeniową wydajność pompy ma postać:

\(\dot V_p=\cfrac{\dot Q}{c_p\cdot\rho\cdot\Delta t}\cdot a\)

gdzie:

\(\dot V_p\) - obliczeniowa wydajność pompy \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\dot Q\) - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną instalacji c.o. \([kW]\),

\(\Delta t\) - obliczeniowa różnica temperatur wody zasilającej i powrotnej \([^oC]\),

\(c_p\) - ciepła właściwe wody \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(\rho\) - gęstość wody dla średniej temperatury czynnika \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(a\) - współczynnik korekcyjny wydajności pompy \([-]\).

Wzór na obliczeniową wydajność pompy - jak stosować w praktyce?

8-3 =