Eszkola

Wzór na wymaganą wysokość podnoszenia pompy wzór

Wzór na wymaganą wysokość podnoszenia pompy ma postać:

\(H_p=\left[\sum\left(RL+Z\right)-0,7p_{cz\:gr}\right]\cdot b\)

gdzie:

\(H_p\) - wymagana wysokość podnoszenia pompy \([Pa]\),

\(\sum\left(RL+Z\right)\) - strata ciśnienia najniekorzystniejszego obiegu wraz ze stratą ciśnienia w źródle ciepła \([Pa]\),

\(p_{cz\:gr}\) - obliczeniowa wartość ciśnienia czynnego grawitacyjnego w najniekorzystniejszym obiegu \([Pa]\),

\(b\) - współczynnik korekcyjny do doboru wysokości podnoszenia pompy uwzględniający rezerwy na nieprzewidziane straty ciśnienia \([-]\).

Wzór na wymaganą wysokość podnoszenia pompy - jak stosować w praktyce?

2+3 =