Eszkola

Wzór na sprawność silnika napędzającego pompę

Wzór na sprawność silnika napędzającego pompę ma postać:

\(\eta_s=\cfrac{P_w}{P_e}\)

gdzie:

\(\eta_s\) - sprawność silnika napędzającego pompę \([-]\),

\(P_w\) - moc silnika równa mocy na wale pompy \([kW]\),

\(P_e\) - moc pobierana z sieci energetycznej dla silnika \([kW]\).