Eszkola

Wzór Kistiakowskiego wzór

Wzór Kistiakowskiego ma postać:

\(\cfrac{r_M}{T_w}=36,62+19,151 \lg T_w\)

gdzie:

\(r_M\) - molowe ciepło parowania \([\cfrac{kJ}{kmol}]\),

\(T_w\) - absolutna temperatura wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym \([K]\).

Wzór Kistiakowskiego - jak stosować w praktyce?

2×2 =