Eszkola

Wzór Buechego wzór

Wzór Buechego ma postać:

\(\lambda=\cfrac{12\eta_o M}{\pi^2cR_GT}\)

gdzie:

\(\lambda\) - czas relaksacji \([s]\),

\(\eta_o\) - lepkość pozorna przy szybkości ścinania dążacej do zera \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(M\) - masa cząsteczkowa substancij \([\cfrac{kg}{kmol}]\),

\(R_G\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{kmol\cdot K}]\),

\(c\) - stężenie substancji \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).Wzór Buechego - jak stosować w praktyce?

7-4 =