Eszkola

Wzór Hatscheka wzór

Wzór Hatscheka ma postać:

\(\eta_{Ls}=\cfrac{\eta_L}{1-\varphi^{\frac{1}{3}}}\)

gdzie:

\(\eta_{Ls}\) - lepkość dla stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_L\) - lepkość cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\varphi\) - udział objętościowy ciała stałego w zawiesinie \([-]\).

Powyższy wzór stosuje się dla \(0,5<\varphi<0,9\)Wzór Hatscheka - jak stosować w praktyce?

7×4 =