Eszkola

Równanie Grunberga i Nissana - wzór wzór

Równanie Grunberga i Nissana wyrażone jest wzorem:

\(\lg\eta_{Lm}=x_1\lg\eta_{L1}+x_2\lg\eta_{L2}+x_1x_2d\)

gdzie:

\(\eta_{Lm}\) - lepkość dynamiczna mieszaniny dla układów doskonałych \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{L1}\), \(\eta_{L2}\) - lepkość czystych składników \([Pa\cdot s]\),

\(x_1\), \(x_2\) - ułamki molowe składników tworzących mieszaninę \([-]\),

\(d\) - wielkość zależna od natury cząsteczek cieczy tworzących mieszaninę ciekłą oraz od temperatury \([-]\).Równanie Grunberga i Nissana - wzór - jak stosować w praktyce?

4×1 =