Eszkola

Wzór Kendalla i Monroe wzór

Wzór Kendalla i Monroe ma postać:

\(\eta_{Lm}=x_1\eta_{L1}^{\frac{1}{3}}+x_2\eta_{L2}^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(\eta_{Lm}\) - lepkość dynamiczna mieszaniny dla układów doskonałych \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{L1}\), \(\eta_{L2}\) - lepkość czystych składników \([Pa\cdot s]\),

\(x_1\), \(x_2\) - ułamki molowe składników tworzących mieszaninę \([-]\).Wzór Kendalla i Monroe - jak stosować w praktyce?

5+7 =