Eszkola

Wzór Buddenberga i Wilkego wzór

Wzór Buddenberga i Wilkego ma postać:

\(\eta_{Gm}=\cfrac{\eta_{G1}}{1+1,385\cfrac{\eta_{G1}}{\rho_{G1}D_{1,2}}}+\cfrac{\eta_{G2}}{1+1,385\cfrac{\eta_{G2}}{\rho_{G2}D_{1,2}}}\)

gdzie:

\(\eta_{Gm}\) - lepkość mieszaniny gazów \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{G1}\) - lepkość dynamiczna składnika pierwszego \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{G2}\) - lepkość dynamiczna składnika drugiego \([Pa\cdot s]\),

\(\rho_{G1}\) - gęstość składnika pierwszego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_{G2}\) - gęstość składnika drugiego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(D_{1,2}\) - współczynnik dyfuzji dla gazu pierwszego i drugiego \([\cfrac{m^2}{s}]\).Wzór Buddenberga i Wilkego - jak stosować w praktyce?

2+3 =