Eszkola

Wzór Sutherlanda wzór

Wzór Sutherlanda ma postać:

\(\lambda=\lambda_0\left(\cfrac{273+C}{T+C}\right)\left(\cfrac{T}{273}\right)^{\frac{3}{2}}\)

gdzie:

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_0\) - wartość w temperaturze 0oC i pod niskim ciśnieniem dla danego gazu \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(C\) - stała (np. dla H2 stała C=94),

\(T\) - temperatura \([K]\).Wzór Sutherlanda - jak stosować w praktyce?

8-3 =