Eszkola

Wzór na równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła) wzór

Wzór na równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła) ma postać:

\(Q=\alpha F\left(t_1-t_2\right)\tau\)

gdzie:

\(Q\) - ciepło oddane ścianie lub od niej odebrane \([J]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(F\) - powierzchnia ściany \([m^2]\),

\(t_1\) - temperatura rdzenia gazu\([K]\),

\(t_2\) - temperatura ściany \([K]\),

\(\tau\) - czas \([s]\).


 

Wzór na równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła) - jak stosować w praktyce?

6×5 =