Eszkola

Wzór Hottingera wzór

Wzór Hottingera ma postać:

\(B=\cfrac{86400\cdot \dot Q\cdot Sd\cdot y\cdot a}{Q_i\cdot \eta_w \cdot \eta_s\left(t_i-t_e\right)}\)

gdzie:

\(B\) - roczne zapotrzebowanie na paliwo \([\cfrac{kg}{r}]\),

\(\dot Q\) - zapotrzebowanie na moc cieplną w całym budynku \([kW]\),

\(Sd\) - liczba stopniodni okresu ogrzewania w danej miejscowości \([-]\),

\(y\) - współczynnik zmniejszający zależny od sposobu eksploatacji urządzenia \([-]\),

\(a\) - współczynnik zwiększający stosowany w pierwszych sezonach ogrzewania, za pomocą którego uwzględnia się dodatkową moc cieplną na suszenie budynku i pokrycie strat ciepła przez nieotynkowane ściany zewnętrzne \([-]\),

\(Q_i\) - wartość opałowa paliwa \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(\eta_w\) - sprawność urządzenia c.o. z uwzględnieniem sprawności kotłów i wewnętrznej sieci w budynku \([-]\),

\(\eta_s\) - sprawność zewnętrznej sieci przewodów, którymi doprowadza się nośnik ciepła z kotłowni do poszczególnych budynków, ustalana szacunkowo w przedziale 0,5 do 0,8 \([-]\),

\(t_i\) - średnia temperatura wewnętrzna budynku obliczona jako średnia ważona wszystkich wartości temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku \([^oC]\),

\(t_e\) - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w danej strefie klimatycznej \([^oC]\).Wzór Hottingera - jak stosować w praktyce?

5-2 =