Eszkola

Wzór na minimalną pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową

Wzór na minimalną pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową ma postać:

\(V_n=V_u\cdot \cfrac{p_{max}+1}{p_{max}-p}\)

gdzie:

\(V_n\) - minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową \([dm^3]\),

\(V_u\) - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego \([dm^3]\),

\(p_{max}\) - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu \([bar]\),

\(p\) - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego \([bar]\).