Eszkola

Wzór na średnicę równoważną wzór

Wzór na średnicę równoważną ma postać:

\(\cfrac{1}{D^{\frac{1}{4}}}=1,30\eta\cfrac{F_ż}{F_c}\cfrac{1}{L^{\frac{1}{4}}}+\cfrac{F_r}{F_c}\cfrac{1}{D_ż^{\frac{1}{4}}}\)

gdzie:

\(D\) - średnica równoważna \([m]\),

\(\eta\) - sprawność żebra - dla miedzi \(\eta\approx1\)

\(F_ż\) - powierzchnia samych żeber \([m^2]\),

\(F_c\) - powierzchnia całkowita \([m^2]\),

\(F_r\) - powierzchnia samej rury \([m^2]\),

\(D_ż\) - średnica zewnętrzna żeber \([m]\),

\(L\) - zastępcza wysokość żebra \([m]\).Wzór na średnicę równoważną - jak stosować w praktyce?

4×2 =