Eszkola

Wzór na wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi wzór

Wzór na wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi ma postać:

\(u=\cfrac{1}{\sum\limits_{i}\cfrac{d_i}{\lambda_i}+R_{si}}\)

gdzie:

\(u\) - wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(d_i\) - grubość \(i\)-tej warstwy komponentu budowlanego tworzącego podłogę na gruncie \([m]\),

\(\lambda_i\) - współczynnik przewodzenia ciepła \(i\)-tej warstwy komponentu budowlanego tworzącego podłogę na gruncie \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(R_{si}\) - opór przejmowania ciepła od strony wewnętrznej budynku \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\).Wzór na wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi - jak stosować w praktyce?

9+4 =