Eszkola

Wzór na kryterium obciążenia cieplnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na kryterium obciążenia cieplnego ma postać:

\(\Pi_q=\cfrac{qD^2}{\Delta t\lambda_c}\)

gdzie:

\(\Pi_q\) - kryterium obciążenia cieplnego \([-]\),

\(q\) - obciążenie cieplne odniesione do jednostki objętości cieczy znajdującej się w aparacie \([\cfrac{W}{m^3}]\),

\(D\) - średnica aparatu \([m]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur pomiędzy barbotującym gazem a cieczą \([K]\),

\(\lambda_c\) - współczynnik przewodzenia cieczy w temperaturze 343-353 K \([K]\).Wzór na kryterium obciążenia cieplnego - jak stosować w praktyce?

2×2 =