Eszkola

Wzór na rzeczywiste obciążenie cieplne wzór

Wzór na rzeczywiste obciążenie cieplne ma postać:

\(q=\cfrac{Q}{F}=k\left(t_A-t_B\right)\)

gdzie:

\(q\) - rzeczywiste obciążenie cieplne \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(Q\) - strumień ciepła \([W]\),

\(F\) - powierzchnia \([m^2]\),

\(t_A\), \(t_B\) - temperatury czynników po obu stronach ściany \([K]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).


Wzór na rzeczywiste obciążenie cieplne - jak stosować w praktyce?

9-1 =