Eszkola

Wzór na czas wypływu badanego czynnika z kapilary wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na czas wypływu badanego czynnika z kapilary ma postać:

\(t=\cfrac{\Delta y}{u}\)

gdzie:

\(t\) - czas wypływu badanego czynnika z kapilary \([s]\),

\(\Delta y\) - rzut odcinka prostej na oś y \([m]\),

\(u\) - prędkość ruchu taśmy przyrządu rejestracyjnego \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na czas wypływu badanego czynnika z kapilary - jak stosować w praktyce?

9-4 =