Eszkola

Wzór na średnicę pęcherzyka wzór

Wzór na średnicę pęcherzyka ma postać:

\(d=0,0207\beta\sqrt{\cfrac{\sigma}{\gamma'-\gamma''}}\)

gdzie:

\(d\) - średnica pęcherzyka \([m]\),

\(\beta\) - kąt między powierzchnią grzejną a styczną do powierzchni pęcherzyka \([-]\),

\(\sigma\) - napięcie powierzchniowe \([\cfrac{N}{m}]\),

\(\gamma'\), \(\gamma'\) - ciężar właściwy cieczy  pary \([\cfrac{N}{m^3}]\).Wzór na średnicę pęcherzyka - jak stosować w praktyce?

7+5 =