Eszkola

Wzór na średnicę wznoszącego się pęcherzyka gazu wzór

Wzór na średnicę wznoszącego się pęcherzyka gazu ma postać:

\(\delta=\sqrt[3]{\cfrac{6d\sigma}{\left(\rho_L-\rho_G\right)g}}\)

gdzie:

\(\delta\) - średnica wznoszącego się pęcherzyka gazu \([m]\),

\(d\) - średnica otworu, przy którym tworzy się pęcherzyk \([m]\),

\(\sigma\) - napięcie powierzchniowe cieczy \([\cfrac{N}{m}]\),

\(\rho_L\) - gęstość ośrodka ciekłego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_G\) - gęstość gazu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).


 

Wzór na średnicę wznoszącego się pęcherzyka gazu - jak stosować w praktyce?

7-3 =