Eszkola

Wzór na liczbę charakteryzującą ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę charakteryzującą ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary ma postać:

\(K_q=\cfrac{P\delta^2\left(\rho-\rho_p\right)}{\lambda\sigma\rho}q\)

gdzie:

\(K_q\) - liczba charakteryzująca ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary \([-]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_p\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\sigma\) - naprężenie powierzchni cieczy w temperaturze wrzenia \([\cfrac{N}{m}]\),

\(P\) - różniczka ciśnienia pary względnej temperatury na linii nasycenia \([Pa]\),

\(\delta\) - wielkość proporcjonalna do średnicy pęcherzyków liczona ze wzoru:

\(\delta=\sqrt{\cfrac{\sigma}{\left(\rho-rho_p\right)g}}\)

przy czym:

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).Wzór na liczbę charakteryzującą ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary - jak stosować w praktyce?

7+2 =