Eszkola

Wzór na depresję temperatury wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na depresję temperatury ma postać:

\(\Delta t_1=\cfrac{RT^2}{r}\cfrac{x}{1-ax}\)

gdzie:

\(\Delta t_1\) - depresja temperatury \([K]\),

\(R\) - uniwersalna stała gazowa \([\cfrac{J}{kmol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura wrzenia \([K]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(x\) - stężenie roztworu \([\cfrac{kg}{kmol}]\),

\(a\) - stała wyznaczana doświadczalnie \([-]\).Wzór na depresję temperatury - jak stosować w praktyce?

9-1 =