Eszkola

Wzór na depresję hydrostatyczną temperatury wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na depresję hydrostatyczną temperatury ma postać:

\(\Delta t_2=\cfrac{H\cdot K\Delta t}{0,5 W\rho d\cdot c}\)

gdzie:

\(\Delta t_2\) - depresja hydrostatyczna temperatury \([K]\),

\(H\) - wysokość rur w komorze grzejnej \([m]\),

\(K\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot h\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - średnia logarytmiczna różnica temperatur między parą grzejną a wrzącym roztworem \([K]\),

\(W\) - prędkość przepływu roztworu \([\cfrac{m}{h}]\),

\(\rho\) - gęstość roztworu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(c\) - ciepło właściwe roztworu \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\).Wzór na depresję hydrostatyczną temperatury - jak stosować w praktyce?

1+1 =