Eszkola

Wzór na liczbę charakteryzującą częstość odrywania się pęcherzy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę charakteryzującą częstość odrywania się pęcherzy ma postać:

\(k_u=\cfrac{\rho c\sigma}{\rho_prP\delta}\cfrac{\rho}{\rho-\rho_p}\)

gdzie:

\(K_u\) - liczba charakteryzująca częstość odrywania się pęcherzy \([-]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_p\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(c\) - ciepło właściwe cieczy \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\sigma\) - naprężenie powierzchni cieczy w temperaturze wrzenia \([\cfrac{N}{m}]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(P\) - różniczka ciśnienia pary względnej temperatury na linii nasycenia \([Pa]\),

\(\delta\) - wielkość proporcjonalna do średnicy pęcherzyków liczona ze wzoru:

\(\delta=\sqrt{\cfrac{\sigma}{\left(\rho-rho_p\right)g}}\)

przy czym:

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).Wzór na liczbę charakteryzującą częstość odrywania się pęcherzy - jak stosować w praktyce?

7-3 =