Eszkola

Potencjał elektryczny obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Wyznacz wartość potencjału elektrycznego w odległości \(1[m]\) od ładunku punktowego  \(1[\mu C]\).

Dane:

\(r=1[m]\) - odległość od ładunku

\(Q=1[\mu C]\) - ładunek

\(V=?\) - potencjał pola elektrycznego

Rozwiązanie:

Potencjał pola elektrycznego w otoczeniu ładunku punktowego dany jest wzorem:

\(V=k\frac{Q}{r}\),

gdzie \(k=9\cdot 10^{9}[\frac{N\cdot m^2}{C^2}]\).

Podstawiając do wzoru dane z zadania:

\(V=9\cdot10^9\frac{1}{1}=9[kV]\)

 

Jak obliczyć potencjał elektryczny - wyniki

2+1 =

Może Ci się przydać: