Eszkola

Opór właściwy obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz opór właściwy przewodnika o długości \(3[cm]\) i przekroju \(1[cm^2]\), który charakteryzuje się oporem \(10[\Omega]\).

Dane:

\(R=10[\Omega]\)-opór

\(l=3[cm]\) - długość

\(S=1[cm^2]\) - pole przekroju

\(\rho=?\) - opór właściwy

Rozwiązanie:

Opór można obliczyć wykorzystując cechy przewodnika:

\(R=\rho \frac{l}{S}\)

Stąd:

\(\rho=\frac{RS}{l}\)

Podstawiając dane zadania:

\(\rho=\frac{10\cdot 1}{3}=3.3[\Omega\cdot cm]\)

Jak obliczyć opór właściwy - wyniki

2+6 =