Eszkola

Kondensator co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Kondensator jest to układ dwóch przewodników (okładek) odizolowanych od siebie próżnią lub dielektrykiem (izolatorem). Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się ładunków o przeciwnych znakach na odpowiednich okładkach – jest to efekt wytworzonego pomiędzy nimi jednorodnego pola elektrycznego. Po odłączeniu kondensatora od źródła napięcia ładunki elektryczne pozostają – mówimy wówczas, że kondensator jest naładowany. Podstawowym parametrem charakteryzującym kondensator jest jego pojemność elektryczna, stała dla danego kondensatora. Pojemność określa zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku elektrycznego i wyrażamy ją wzorem:

\(C=\frac{Q}{U}\),

gdzie:

C – pojemność w faradach

Q – ładunek zgromadzony na jednej okładce (w kulombach)

U – napięcie elektryczne między okładkami (w woltach)                                                                                           

Wyróżniamy kondensatory o różnych pojemnościach i typach np. foliowe, elektrolityczne (aluminiowe i tantalowe), ceramiczne. Podobnie jak rezystory i cewki, także kondensatory możemy łączyć w celu uzyskania pożądanej pojemności szeregowo bądź równolegle.  W połączeniu szeregowym odwrotnie niż w przypadku oporników pojemność zastępczą obliczamy ze wzoru:

\(\frac{1}{C_Z}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}\)   

 

                                                        Kondensator

 

W przypadku kondensatorów połączonych równolegle pojemność zastępczą obliczamy ze wzoru:

\(C_Z=C_1+C_2+...+C_n\)       

 

                                                   Kondensator                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 

Kondensator Wasze opinie

9-3 =