Eszkola

Rozpad alfa i beta obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Izotop \(^{230}_{90}Th\) powstał w wyniku dwóch przemian alfa i dwóch beta. Jaki był izotop początkowy?

Rozwiązanie:

Schemat reakcji:

\(^x_y M\to ^{230}_{90}Th+ 2 ^4_2 \alpha + 2^0_{-1}e^-+\overline{\nu_e}\)

Dla liczby nukleonów: \(x=2\cdot 4+2\cdot 0 + 230=238\)

Dla ładunku: \(y=90+2\cdot 2 +2\cdot (-1)=92\)

Stąd szukany izotop to \(^{238}_{92} U\)

Jak obliczyć rozpad alfa i beta - wyniki

9+9 =