Eszkola

Rozpad beta+ obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Jaki izotop powstanie w wyniku rozpadu beta plus jądra węgla \( ^{11}_6 C\)?

Rozwiązanie:

Schemat reakcji rozpadu:

\( ^{11}_6 C \to ^0_1e^{+}+^x_y M + \nu_e\)

Zgodnie z zasadą zachowania liczby nukleonów: \(11=0+x\)

Zgodnie z zasadą zachowania ładunku: \(6=1+y\)

Z powyższych równań wynika, że: \(x=11, y=5\)

Stąd powstanie pierwiastek: \( ^{11}_5 B\)

 

Jak obliczyć rozpad beta+ - wyniki

2+2 =