Eszkola

Rozpad beta- obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Jaki izotop powstanie w wyniku rozpadu beta minus \(^{60} _{27}Co\)?

Rozwiązanie:

Schemat reakcji rozpadu:

\(^{60} _{27}Co \to ^0_{-1}e + ^x_y M +\overline{\nu_e}\)

Aby liczba nukleonów przed i po reakcji była taka sama: \(60=0+x\)

Aby ładunek przed i po reakcji był taki sam: \(27=-1+y\)

Z powyższych równań: \(x=60, y=28\)

Szukany izotop to: \(^{60}_{28} Ni\)

Jak obliczyć rozpad beta- - wyniki

7×1 =