Eszkola

Układ klocków na stole obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Na idealnie gładkim stole stoją dwa klocki połączone nieważką i nierozciągliwą nicią. Każdy klocek ma masę \(4[kg]\). Jaką siłą należy pociągnąć pierwszy klocek, żeby drugiemu nadać przyspieszenie \(2[\frac{m}{s^2}]\)?

Dane:

\(m_1=m_2=4[kg]\) - masy klocków

\(a=2[\frac{m}{s^2}]\) - przyspieszenie drugiego klocka

\(F=?\) - siła, jaką należy ciągnąć pierwszy klock

Rozwiązanie:

Ciągnąc pierwszy klocek, który jest połączony z drugim, w rzeczywistości ciągnie się cały układ klocków o łącznej masie \(m=m_1+m_2=8[kg]\).

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki:

\(F=a\cdot m\),

Podstawiając dane otrzymamy

\(F= 2\cdot 8= 16[N]\)

Jak obliczyć układ klocków na stole - wyniki

8-4 =