Eszkola

Prędkość fazowa fali obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zdanie.

Oblicz prędkość fazową fali, której długość wynosi \(3[m]\), a w ciągu godziny każdy element ośrodka drgającego wykonał \(10\) pełnych drgań.

Dane:

\(\lambda=3[m]\) - długość fali

\(f=10 [\frac{1}{h}]\) - częstotliwość drań

\(v=? \) - prędkość fazowa

Rozwiązanie:

Prędkość fazowa opisana jest wzorem:

\(v=\frac{\lambda}{T}\), gdzie \(T\) jest okresem drgań.

Związek między okresem a częstotliwością ma postać:
\(T=\frac{1}{f}\)

Stąd można prędkość fazową wyrazić jako:

\(v=\frac{\lambda}{\frac{1}{f}}=\lambda\cdot f\)

Podstawiając dane z zadania:

\(v=3\cdot 10=30 [\frac{m}{h}]\)

Jak obliczyć prędkość fazowa fali - wyniki

4+8 =

Może Ci się przydać: