Eszkola

Amplituda i częstotliwość dźwięku obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Dane są dwie fale dźwiękowe o częstotliwościach odpowiednio \(f_1, f_2\) oraz amplitudach \(A_1, A_2\). Przy czym spełniona jest zależność \(f_1=1.2 f_2\) oraz \(A_2=2.4A_1\). Który z dźwięków jest wyższy, który głośniejszy, a który rozchodzi się z większą prędkością?

Rozwiązanie:

Za wysokość dźwięku odpowiada jego częstotliwość, stąd ponieważ:

\(f_1>f_2\) to pierwszy dźwięk będzie odbierany jako wyższy

Im większa amplituda drgań fali dźwiękowej, tym odbierany dźwięk jest głośniejszy, stąd ponieważ:

\(A_2>A_1\) to drugi dźwięk będzie odbierany jako głosniejszy

Prędkość rozchodzenia się fali akustycznej będzie taka sama dla wszystkich dźwięków w danym ośrodku.

Jak obliczyć amplituda i częstotliwość dźwięku - wyniki

1+4 =

Może Ci się przydać: