Eszkola

Proton i elektron obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz siłę przyciągania między elektronami odległymi o \(0.5\cdot 10^{-10}[m]\).

Dane:

\(r=0.5\cdot10^{-10}[m]\)- odległość między obiektami

\(e=1.6\cdot 10^{-19}[C]\) - wartość bezwzględna ładunku elektronu

\(F=?\) - siła przyciągania

Rozwiązanie:

Wzór na przyciąganie ładunków ma postać:

\(F=k\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}\),
gdzie stała proporcjonalności \(k=9\cdot10^9 [\frac{N\cdot m^2}{C^2}]\)

Z warunków zadania wynika, że:

\(q_1=q_2=e\)

Stąd, po podstawieniu otrzymamy:

\(F=k\frac{e^2}{r^2}\),
Podstawiając dane zadania:

\(F=9\cdot 10^9\frac{(1.6\cdot 10^{-19})^2}{(0.5\cdot 10^{-10})^2}=92.16\cdot 10^{-9} [N]\)

Jak obliczyć proton i elektron - wyniki

5×5 =