Eszkola

Praca wyjścia obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz maksymalną długość fali, która spowoduje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia \(4.5[eV]\).

Dane:

\(W=4.5[eV]=4.5\cdot 1.6\cdot 10^{-19}[J]=7.2\cdot 10^{-19}[J]\)

\(\lambda =?\) - długość fali

Rozwiązanie:

W przypadku granicznym całkowita energia fotonu \(E\) zostanie użyta na pokonanie pracy wyjścia, stąd:

\(E=W\)

\(E=\frac{hc}{\lambda}\), gdzie \(h,c\) to odpowiednio stała Plancka i prędkość światła

Korzystając z obu wzorów otrzymamy:

\(W=\frac{hc}{\lambda}\), skąd:

\(\lambda=\frac{hc}{W}\)

Podstawiając dane:

\(\lambda=\frac{hc}{W}=\frac{6.63\cdot 10^{-34}\cdot 3\cdot 10^8}{7.2\cdot 10^{-19}}=1.51\cdot 10^{-7}[m]\)

Jak obliczyć praca wyjścia - wyniki

1+6 =