Eszkola

Siła parcia obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz siłę parcia na dno stojącej beczki o kształcie walca o średnicy \(1[m]\) wypełnionej na wysokość \(0.5[m]\) wodą.

Dane:

\(r=\frac{d}{2}=0.5[m]\) - promień beczki

\(h=0.5 [m]\) - wysokość słupa cieczy

\(F_P=?\) - siła parcia cieczy na dno

Rozwiązanie:

\(F_P=p_h\cdot S\) - siła parcia to iloczyn ciśnienia hydrostatycznego i powierzchni, na którą działa

\(p_h=\rho\cdot g\cdot h\) - ciśnienie hydrostatyczne zależne od gęstości cieczy \(\rho\), dla wody \(\rho=1000[\frac{kg}{m^3}]\)

\(S=\pi \cdot r^2\) - powierzchnia dna beczki

Podstawiając wyrażenia na ciśnienie i powierzchnię do wzoru na siłę parcia otrzymamy:

\(F_P=\rho\cdot g\cdot h \cdot \pi\cdot r^2\), a podstawiając dane zadania:

\(F_P=1000\cdot 9.81\cdot 0.5 \cdot \pi\cdot 0.5^2\)[N]

\(F_P=3.85[kN]\)

Jak obliczyć siła parcia - wyniki

1+3 =