Eszkola

Współczynnik tarcia obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Współczynnik tarcia kinetycznego klocka o podłoże wynosi \(0.35 \), jaką siłę należy przyłożyć, by takiemu klockowi o masie \(1[kg]\) nadać przyspieszenie \(1[\frac{m}{s^2}]\)?

Dane:

\(\mu=0.35 \) - współczynnik tarcia

\(m=1[kg]\) - masa klocka

\(a=1[\frac{m}{s^2}]\) - przyspieszenie

\(F=?\) - przyłożona siła

Rozwiązanie:

Wypadkowa siła odpowiadająca za przyspieszenie klocka to różnica siły przyłożonej i siły tarcia. Siła tarcia \(T\) jest proporcjonalna do nacisku na podłoże, współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik tarcia.

\(T=\mu\cdot g\cdot m\)

Zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona:

\(F-T=m\cdot a\)

Łącząc powyższe wzory otrzymamy:

\(F=m\cdot a +T=m\cdot a + \mu\cdot g\cdot m\)

Podstawiając dane zadania:

\(F=1\cdot 1 + 0.35\cdot 9.81\cdot1=4.43[N]\)

Jak obliczyć współczynnik tarcia - wyniki

2+4 =