Eszkola

Jednostki układu SI

Jednostki miar

Jednostki podstawowe układu SI
Nazwa Symbol Miara
metr \(m\) długość
kilogram \(kg\) masa
sekunda \(s\) czas
amper \(A\) natężenie prądu elektrycznego
kelwin \(K\) temperatura
kandela \(cd\) światłość
mol \(mol\) ilość materii
Jednostki uzupełniające układu SI
Nazwa Symbol Miara
radian \(rad\) kąt płaski
steradian \(sr\) kąt bryłowy
Wybrane jednostlki pochodne
Nazwa Symbol Miara
metr kwadratowy \(m^2\) pole powierzchni
metr sześcienny \(m^3\) objętość
metr na sekundę \(\dfrac{m}{s}\) prędkość
metr na sekundę do kwadratu \(\dfrac{m}{s^2}\) przyspieszenie
niuton \(N\) siła
kilogram na metr sześcienny \(\dfrac{kg}{m^3}\) gęstość
niuton na metr sześcienny \(\dfrac{N}{m^3}\) ciężar właściwy
herc \(Hz\) częstotliwość
dżul \(J\) energia, ciepło, praca
wat \(W\) moc
paskal \(Pa\) ciśnienie
kulomb \(C\) ładunek elektryczny
wolt \(V\) napięcie elektryczne
farad \(F\) pojemność elektryczna
om \(\Omega\) opór elektryczny
wolt na metr \(\dfrac{V}{m}\) natężenie pola elektrycznego
amper na metr \(\dfrac{A}{m}\) natężenie pola magnetycznego
tesla \(T\) indukcja magnetyczna
weber \(Wb\) strumień indukcji magnetycznej
henr \(H\) indukcyjność
bekerel \(Bq\) aktywność promieniotwórcza
X

Opinie - Jednostki układu SI

5+5 =