Eszkola

Prąd - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Natężenie prądu \(I=\frac{Q}{t}\)
Napięcie \(U=V_1-V_2\)
Prawo Ohma \(R=\frac{U}{I}\)
Opór \(R=\frac{\rho \cdot l}{S}\)
Szeregowe łączenie oporników \(R=R_1+R_2+...+R_n\)
Równoległe łączenie oporników \(\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...+\frac{1}{R_n}\)
Szeregowe łączenie kondensatorów \(\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}\)
Równoległe łączenie kondensatorów \(C=C_1+C_2+...+C_n\)
Pojemność kondensatora \(C=\frac{Q}{U}\)
Praca prądu \(W=UIt\)
Moc prądu \(P=UI\)

 

Użyte symbole oznaczają:

\(Q\)- wartość ładunku,
\(t\) - czas,
\(V_1,V_2\) - potencjały elektryczne,
\(\rho\) - opór właściwy,
\(l,S\) - długość i pole przekroju przewodnika,
\(R\) - opór,
\(U\) - napięcie,
\(I\) - natężenie.

indeksy dolne numerują oporniki i kondensatory

Opinie - Prąd - tablica wzorów

9-3 =