Eszkola

Praca i energia - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Praca \(W=F\cdot s \cdot cos(\angle(\overrightarrow{F},\overrightarrow{s}))\)
Moc \(P=\frac{W}{t}\)
Zasada zachowania energii mechanicznej \(E_k+E_p=const.\)
Energia kinetyczna ruchu obrotowego \(E_k=\frac{1}{2}I\cdot \omega^2\)
Energia kinetyczna ruchu postępowego \(E_k=\frac{1}{2}mv^2\)
Energia potencjalna w jednorodnym polu grawitacyjnym \(E_p=mgh\)
Energia potencjalna sprężystości \(E_p=\frac{1}{2}kx^2\)
Praca prądu \(W=UIt\)

Użyte symbole oznaczają:

\(F\) - siłę,
\(s\) - przemieszczenie,
\(t\) - czas,
\(E_k, E_p\) - energię kinetyczną i potencjalną,
\(I\) - moment bezwładności,
\(m\) - masę,
\(\omega\) - prędkość kątową,
\(v\) - prędkość liniową,
\(k\) - współczynnik sprężystości,
\(x\) - wychylenie,
\(U\) - napięcie,
\(I\) - natężenie.

Opinie - Praca i energia - tablica wzorów

3×7 =