Eszkola

Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje promieniowania wraz zakresami, metody wytwarzania oraz ich zatosowania.

Rodzaj promieniowania i zakresy Metody wytwarzania Zastosowanie
promieniowanie o małej częstotliwości
f < 104 Hz
λ > 3 · 104 m
przetworniki akustyczne, generatory LC, RC elektroakustyka, energetyka, telefonia

fale radiowe:
- fale długie
f = 104 ÷ 3 · 105 Hz
λ = 103 ÷ 3 · 104 m

- fale średnie
f = 3 · 105 ÷ 3 · 106 Hz
λ = 102 ÷ 103 m

- fale krótkie:
f = 3 · 106 ÷ 3 · 107 Hz
λ = 10 ÷ 102 m

- fale ultrakrótkie
f = 3 · 107 ÷ 3 · 108 Hz
λ = 1 ÷ 10 m

- pasmo UHF
f = 3 · 108 ÷ 3 · 109 Hz
λ = 0,1 ÷ 1 m

- mikrofale
f = 3 · 109 ÷ 3 · 1012 Hz
λ = 10-4 ÷ 0,1 m

generatory LC, RC, masery radio, telewizja, telekomunikacja, radiolokacja, radioastronomia, medycyna
promieniowanie podczerowne
f = 3 · 1011 ÷  3,95 · 1014 Hz
λ = 7 ·10-7 ÷ 10-3 m
rozgrzane ciała, lasery, lampy promiennikowe, Słońce telekomunikacja, medycyna, grzejnictwo, obróbka materiałów

promieniowanie widzialne
f = 3,95 · 1014 ÷ 7,9 · 1014 Hz
λ = 4 ·10-7 ÷ 7 ·10-7  m

- czerwona λ = 6,1 ·10-7 ÷ 7,7 ·10-7 m

-żółta λ = 5,6 ·10-7 ÷  5,8 · 10-7 m

- zielona λ = 4,9 · 10-7 ÷ 5,6 ·10-7 m

-niebieska λ = 4,8 · 10-7 ÷ 4,9 ·10-7 m

-fioletowa λ = 3,8 ·10-7 ÷  4,6 · 10-7 m

lampy rtęciowe, rozgrzane ciała, lasery, Slońce, luminescencja telekomunikacja, fotografia, optyka
nadfiolet
f = 7,9 · 1014 ÷ 3 · 1016 Hz
λ = 10-8 ÷ 4 · 10-7m
lasery, lampy rtęciowe, Słońce, wyładowania w gazacg, lampy kwarcowe medycyna, defektoskopia
promieniowanie rentgenowskie
f = 3 · 1016 ÷ 3 · 1019 Hz
λ = 10-12 ÷ 10-8 m
lampa retngenowska, rozpady pierwiastków promieniotwórczych medycyna, defektoskopia
promieniowanie gamma (γ)
f > 3 · 1018 Hz
λ < 10-10 m
promieniowanie kosmiczne, akceleratory, lampy rentegenowskie, rozpad pierwiastków promieniotwórczych medycyna, defektoskopia, fizyka jądrowa
1014

Opinie - Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

5-1 =