Eszkola

Dynamika - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Moment bezwładności układu mas \(I_0=m_1r_1^2+m_2r_2^2+...+m_nr_n^2\)
Pęd \(p=m\cdot v\)
Przyspieszenie (II zasada dynamiki) \(a=\frac{F}{m}\)
Siła (II zasada dynamiki) \(F=\frac{\Delta p}{\Delta t}\)
Moment pędu bryły sztywnej \(L=I\omega\)
Moment siły \(M=F\cdot r\cdot sin(\alpha)\)
Twierdzenie Steinera \(I=I_0+mr^2\)
Siła dośrodkowa \(F=\frac{mv^2}{r}\)
Siła ciężkości \(F=m\cdot g\)
Siła tarcia \(F=F_N\cdot \mu\)

Użyte symbole oznaczają:
\(I_0\) - moment bezwładności
\(m\) - masę
\(r\) - odległość od osi/promień krzywizny
\(v\) - prędkość
\(\Delta\) - odnosi się do zmiany wartości za symbolem delta
\(F\) - siłę
\(\omega\) -prędkość kątową
\(\alpha\) - kąt między wektorami siły i ramienia
\(\mu\) - współczynnik tarcia
\(F_N\) - siłę nacisku
\(I\) - moment bezwładności względem osi równoległej

Opinie - Dynamika - tablica wzorów

5-2 =