Eszkola

Kinematyka - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prędkość \(v=\frac{\Delta x}{\Delta t}\)
Przyspieszenie \(a=\frac{\Delta v}{\Delta t}\)
Droga w ruchu prostoliniowym \(x=x_0+v_0\cdot t+\frac{at^2}{2}\)
Prędkość w ruchu prostoliniowym \(v=v_0+a\cdot t\)
Prędkość kątowa \(\omega=\frac{\Delta \phi}{\Delta t}\)
Przyspieszenie kątowe \(\epsilon=\frac{\Delta \omega}{\Delta t}\)
Przyspieszenie dośrodkowe \(a=\frac{v^2}{r}\)
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym \(s=\frac{1}{2}a\cdot t^2\)

Użyte symbole oznaczają:
\(\Delta\) - zmianę wartości parametru występującego za symbolem delta,
\(x\) - położenie ciała
\(t\) - czas
\(v\) - prędkość
\(a\) - przyspieszenie
\(\omega\) - prędkość kątową
\(\phi\)- kąt zakreślany przez wektor wodzący
indeks dolny "zero" oznacza wartość w momencie początkowym

Opinie - Kinematyka - tablica wzorów

5×3 =