Eszkola

Fizyka kwantowa - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Bilans energii w efekcie fotoelektrycznym \(E=W+E_k\)
Energia fotonu \(E=hf\)
Częstotliwość graniczna \(f_0=\frac{W}{h}\)
Długość fali materii \(\lambda=\frac{h}{p}\)
Przesunięcie Comptona \(\Delta \lambda=\frac{h}{m_e c}(1-cos(\Theta))\)

Użyte symbole oznaczają:

\(E\) - energię fotonu,
\(W\) - pracę wyjścia,
\(E_k\) - energię kinetyczną wybitego elektronu,
\(h=6.62\cdot 10^{-34}[J\cdot s]\)  - stałą Plancka,
\(\lambda\) - długość fali
\(p\) - pęd,
\(c\)  - prędkość światła,
\(\Theta\) - kąt rozproszenia,
\(m_e=9.1\cdot 10^{-31}[kg]\) - masę elektronu.

Opinie - Fizyka kwantowa - tablica wzorów

2×4 =