Eszkola

Elektrostatyka - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła elektrostatyczna \(F=k\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}\)
Napięcie elektryczne między punktami \(U=V_1-V_2\)
Praca przy przenoszeniu ładunku \(W=U\cdot q\)
Natężenie pola elektrostatycznego \(E=\frac{F}{q_{p}}\)
Napięcie w polu jednorodnym \(U=E\cdot r\)
Pojemność kondensatora \(C=\frac{Q}{U}\)
Pojemność kondensatora płaskiego \(C=\epsilon\frac{S}{r}\)
Energia na kondensatorze \(E=\frac{1}{2}C\cdot U^2\)

 

Użyte symbole oznaczają:

\(k\) - stałą elektrostatyczną
\(q\) - ładunek elektryczny, indeks "p" mówi o ładunku próbnym
\(r\) - odległość między ładunkami/ okładkami kondensatora
\(V\)- potencjał elektryczny w danym punkcie
\(U\) - napięcie
\(C\) - pojemność kondensatora,
\(\epsilon\) - przenikalność elektryczną (iloczyn przenikalności próżni i względnej przenikalności dla danego zestawienia kondensatora)
\(S\)- powierzchnię okładek kondensatora

Opinie - Elektrostatyka - tablica wzorów

7-1 =
  • J Jacek 15.12.2022

    Dobre