Eszkola

Fizyka jądrowa - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równoważność masy i energii \(E=mc^2\)
Rozpad alfa \( _Z^AX\to ^4_2\alpha + _{Z-2}^{A-4}Y\)
Rozpad beta- \( _Z^AX\to ^0_{-1}e + _{Z+1}^{A +}Y+\overline{\nu}\)
Rozpad beta + \( _Z^AX\to ^0_{+1}e + _{Z-1}^{A +}Y+{\nu}\)
Reakcja syntezy \( _Z^AX\to ^B_{C}M + _{Z-C}^{A -B}Y\)
Prawo rozpadu \(N=N_0\cdot(\frac{1}{2})^{\frac{t}{T}}\)

Użyte symbole oznaczają:

\(E\) - energię
\(m\) - masę
\(N\) - liczbę cząstek (indeks zero oznacza liczbę początkową cząstek)
\(t\) - czas
\(T\) - okres połowicznego zaniku

\(X,Y,M\) są symbolami pierwiastków
 

Opinie - Fizyka jądrowa - tablica wzorów

4+2 =